Ønsker du, at dit barn skal snakke dansk og lære de danske traditioner at kende? Så kan Frederikskirkens Onsdagsbørnehave være noget for jer.

Børnehaven modtager børn i alderen 3-6 år fra kl. 9.00 til 18.00 onsdag.

Rundkreds

Vi samles i en rundkreds i børnehaven fra kl 10 til 10.30, hvor vi synger danske sange, laver sanglege, og hvor børnene får mulighed for at fortælle om deres oplevelser.

Madpakker

Børnene skal altid have en madpakke og frugt med. Vi spiser frokost kl 12.00. Der skal være navn på madpakkerne, og de bedes placeret i køleskabet i køkkenet. Frugt ligges i en skål, som står ovenpå køleskabet. Det spiser vi samlet ca. kl. 15. Eftermiddagsbørnene bedes også medbringe et stykke frugt, da de er med, når vi spiser det.

Drikkelse

Børnene får postevand til frokosten, men de må også selv gerne medbringe drikkevarer.

Skiftetøj

I bedes medbringe skiftetøj, medmindre jeres barn ikke er helt renligt. Giv os besked, hvis der stadig sker uheld, så vi kan hjælpe jer i processen. Ligeledes gør vi opmærksom på, at tøjet kan blive beskidt i forbindelse med leg osv. Husk altid at sætte navn i skiftetøj og overtøj, så vi ved, hvem det tilhører.

Middagslur

Barnet sover ikke til middag i børnehaven.

Sygdom

I behøver ikke ringe, hvis jeres barn er syg eller holder en fridag. Skulle barnet blive syg i løbet af dagen, ringer vi til jer. Har barnet fået ordineret noget medicin, som det er vigtigt at barnet får, mens det er i børnehave, gør vi det gerne. Barnets navn og dosering af medicinen skal tydeligt fremgå af etiketten. Husk at informere os om det.

Legetøj

Børnene må gerne tage legetøj og „doudous” med i børnehaven, men det er på eget ansvar.

Glemt tøj

Glemt tøj bliver lagt i en kasse, så spørg hvis der er tøj, I ikke kan finde.

Arrangementer

Der afholdes hvert år juleafslutning (sidste onsdag før juleferien) og sommerafslutning (sidste onsdag inden sommerferien). Derudover afholder vi forældremøder, og vi ser gerne, at børn og forældre deltager i enkelte familiegudstjenester (om søndagen) i forbindelse med lucia og fastelavn, hvor vi bl.a. synger og slår katten af tønden.

Fødselsdage

Når jeres barn har fødselsdag, synger vi fødselsdagssange. Hvis I ønsker at komme med kage eller andet, er I velkommen til det.

Ferie

Vi følger den franske ferieplan og holder således lukket i ferierne.

Aktivitetsplan

I får en aktivitetsplan for halvåret, så I kan følge med i, hvad vi laver i børnehaven. Hvis I ønsker at bidrage med ideer til aktiviteter, er I meget velkomne.

Kartotekskort

Alle får udleveret et tilmeldingskort, når barnet starter, hvor I skal skrive jeres adresser og telefonnumre, samt vigtige oplysninger om barnet. Husk at meddele os hvis I flytter eller skifter telefonnumre. Det er vigtigt, at vi kan få fat på jer, hvis jeres barn får det dårligt, eller hvis der sker noget andet med barnet.

Forsikring

I bedes tage en kopi med af barnets forsikring.

Betaling og økonomi

Halvdagsbørn (kl 9-14 eller 12-18) koster 250€ pr. trimester.  I alt 750€ for et år.

Heldagsbørn koster 345€ pr. trimester. I alt 1.035 for et år

Lederen af Onsdagsbørnehaven er ansat af Frederikskirkens kirkeråd. Økonomisk er børnehaven uden støtte fra kirken, men skal hvile i sig selv. Forældreindbetalingerne går til løn, materialeindkøb og nyanskaffelser af legetøj.

Godmorgen og farvel

Det er vigtigt, at du og dit barn gør opmærksom på, at barnet er kommet om morgenen. Ligeledes er det vigtigt, at du og dit barn siger farvel til personalet om eftermiddagen. Er der andre end mor og far, der henter barnet, skal vi have det at vide.

Tilmelding

Indskrivning sker ved at udfylde nedenstående tilmeldingsblanket og at sende den til kirken sammen med en check med indskrivningsgebyret på 100 euro udskrevet til "Eglise Danoise".

Sidst, men ikke mindst...

For at styrke samarbejdet mellem jer og personalet, er det vigtigt med en god og åben dialog... også om de ting der kan være svære at tale om. Det er vigtigt at personalet får besked, om ting der sker i barnets liv, som kan have betydning for barnets reaktionsmønster.
Skulle I have forslag til forbedringer eller andet I ønsker at snakke med os om, er I altid meget velkommen til at kontakte os.

Download tilmeldingsblanket til børnehaven HER

For mere information kontakt boernehave@frederikskirkenparis.dk