Begravelse/Bisættelse

Den rituelle afsked

Ved ønske om en begravelse/bisættelse/mindegudstjeneste i forbindelse med et dødsfald kontaktes kirkens præst. I den forbindelse kan gudstjenesten foregå i Frederikskirken eller en anden kirke/kapel på både dansk og fransk. Nedenstående vejledning er en hjælp til alle danskere, som enten kommer ud for, at én af deres nærmeste dør, eller som gerne vil vide om regler og procedurer i forbindelse med dødsfald, begravelse eller bisættelse.


Når der sker et dødsfald, er det vigtigt, hurtigt at:
  • Kontakte en læge med henblik på ligsyn og udskrivelse af en dødsattest
  • Kontakte en bedemand
  • Kontakte præsten ved den danske kirke i Paris 

– såfremt det er afdødes ønske, at der holdes en kirkelig ceremoni


Lægen

Ved et dødsfald skal man først og fremmest sørge for at få en dødsattest (certificat de décès), som udstedes af lægen/sygehuset/politiet. Sker dødsfaldet i hjemmet, skal man hurtigst muligt tilkalde en læge, som efter et ligsyn udfærdiger attesten. Sker dødsfaldet på et sygehus, bliver attesten automatisk udleveret. Skyldes dødsfaldet en ulykke eller f.eks. selvmord, skal politiet (Le Commissariat de Police eller La Gendarmerie) straks kontaktes, som herefter udfylder dødsattesten.


Bedemanden

De franske begravelsesfirmaer (Pompes Funèbres) tager sig af alt det praktiske i forbindelse med et dødsfald. Hos dem bestilles urnen og kisten, som findes i mange varianter og prisniveauer – dog sjældent i hvid – og de sørger for at fremskaffe de nødvendige dokumenter fra afdødes bopælskommune og/eller en tilladelse fra Préfecturen, som skal bruges, hvis kisten eller urnen skal transporteres til Danmark. Bedemanden tager sig betalt for at fremskaffe alle dokumenterne.

Apropos priser, skal man være opmærksom på, at der kan være stor forskel på både pris og service fra begravelsesfirma til begravelsesfirma, men man skal forvente, at prisen for bedemandens ydelser (kiste, iklædning af ligklæder, transport af kisten, afhentning af urnen, fremskaffelse af dokumenter, opbevaring i kølerum osv.) nemt løber op i 2.000 til 4.000 euro, hvilket stort set er det samme som prisen på en almindelig begravelse i Danmark.

De dokumenter, bedemanden kan hjælpe med at fremskaffe, er henholdsvis en anmeldelse af dødsfald og en ansøgning om begravelsestilladelse.


Anmeldelse af dødsfald

Ligesom i Danmark er det i Frankrig de pårørendes pligt at anmelde dødsfaldet til myndighederne (déclaration du décès). Man kan selv anmelde dødsfaldet på det lokale rådhus, men normalt vil det være noget som bedemanden tager sig af. Som udgangspunkt skal anmeldelsen foretages inden for 24 timer fra dødsfaldet. Sker dødsfaldet på et sygehus, sørger sygehuset for at anmelde dødsfaldet direkte til afdødes bopælskommune.


Anmelder man selv dødsfaldet, skal følgende dokumenter medbringes:
  • Eget identitetskort (pas eller kørekort)
  • Dødsattesten (certificat de décès), som er udfærdiget af lægen eller politiet.
  • Afdødes ID-kort, fødselsattest, vielsesattest og eller «le livret de famille», såfremt disse dokumenter er tilgængelige

Ansøgning om begravelsestilladelse

Der kan ikke foretages en kremation eller begravelse, før man har fået fat i en begravelsestilladelse (permis d’inhumation/permis de crémation). Tilladelsen er bedemanden behjælpelig med at fremskaffe, men man kan også selv fremskaffe den fra rådhuset i afdødes bopælskommune.


Kistelukning

Det er for de pårørende muligt at se den afdøde en sidste gang inden kisten lukkes. Det kan enten være i hjemmet, hvor kisten gerne må stå indtil begravelsen/ kremationen på sygehuset (som har særlige rum til dette formål ) eller hos bedemanden, hvis denne har et sådan indrettet rum.

I Danmark er det normalt bedemanden, der sørger for at lukke kisten. I Frankrig er det kun en offentlig embedsmand eller politiet, som må lukke og herefter forsegle kisten efter at afdødes identitet endnu engang er fastslået og dødsattesten har været forelagt. Forseglingen må tidligst finde sted 24 timer efter dødsfaldet. Bedemanden sørger for at de relevante myndighedere, kan forsegle kisten lige efter familien har set afdøde en sidste gang.

Bisættelsen eller begravelsen aftales med bedemanden og med præsten ved Dansk Kirke i Paris, hvis man ønsker en ceremoni. 


Præsten

Når der efter et dødsfald ønskes en kirkelig handling bedes man hurtigst muligt kontakte præsten, som gerne bistår med råd og vejledning.

Enhver begravelses- eller bisættelsesceremoni ved Dansk Kirke i Paris følger Folkekirkens ritualer for begravelser og bisættelser. Det vil sige, at der synges salmer, holdes begravelsestale og foretages jordpåkastelse. Ceremonien kan foregå på dansk og fransk.

Næste gudstjeneste

01
SEP

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 1. september 2019, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage

08
SEP

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 8. september 2019, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage

15
SEP

Gudstjeneste med konfirmandindskrivning

Dato: 
Søndag d. 15. september 2019, kl. 11:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage

29
SEP

Fælles skandinavisk gudstjeneste i den svenske kirke

Dato: 
Søndag d. 29. september 2019, kl. 15:00
Rue Médéric 9, 75017 Paris, Frankrig
12 € voksne / au pairs og børn 6 €

13
OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 13. oktober 2019, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage

27
OKT

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 27. oktober 2019, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage

03
NOV

Allehelgen: Gudstjeneste med lystænding

Dato: 
Søndag d. 3. november 2019, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage

10
NOV

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 10. november 2019, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage

24
NOV

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 24. november 2019, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage

15
DEC

Gudstjeneste

Dato: 
Søndag d. 15. december 2019, Kl. 11:00 til kl. 12:00
Rue Lord Byron 17, 75008 Paris, Frankrig
2 € for kaffe/te & kage
Ophavsret: