Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

 

Er du jobsøgende? Måske dette er noget for dig...

1. september 2021 


Café « Le Verre Siffleur » à Paris 14eme søger tjenere og barmænd. 

Du behøver ikke at have en tidligere erfaring fra restaurantionsbranchen.

Send dit CV på mail : leverresiffleur@gmail.com

 


 

Danmarks faste UNESCO-delegation i Paris søger ny medarbejder

Stilling:                             Lokalt ansat akademisk medarbejder (fuldtid)

Startdato:                        01/01/2022 (eller snarest muligt derefter)

Sted:                                  Den danske UNESCO-delegation, Paris

                                 1, rue Miollis, 75015 Paris

Ansøgningsfrist:            15/11/2021

 

Vil du arbejde for Danmark og samarbejde med andre lande omkring verdensmålene, verdensarv – og kampen for ytringsfrihed? Kan du varetage danske interesser? Vil du være med til at styrke Danmarks placering i UNESCO i Paris? Har du mod på et internationalt job, og befinder du dig ligeså godt ved forhandlingsbordet som på kontoret med såvel akademiske som administrative opgaver?

Stilling som lokalt ansat akademisk medarbejder 

ved Danmarks faste UNESCO-delegation i Paris

 

Den danske UNESCO-delegation søger en dynamisk og resultatorienteret akademisk medarbejder med interkulturelle kompetencer. Delegationen udgør et lille team, under daglig ledelse af souschefen, der sammen står for varetagelsen af danske interesser i UNESCO. Din arbejdsuge vil være omskiftelig og kombinere opgaver på kontoret med møder og netværksarbejde. 

Dine opgaver vil bl.a. være at:

 • Bidrage til at profilere danske indsatser og interesser samt planlægge events og besøg i UNESCO’s hovedkvarter 
 • Bidrage til Danmarks deltagelse i UNESCO’s Generalkonference og andre mellemstatslige møder 
 • Fremsætte danske synspunkter på møder samt rapportere fra møder
 • Løbende rådgive og assistere souschefen og ambassadøren i strategiske spørgsmål af dansk interesse
 • Foretage research- og analysearbejde samt kortlægning inden for danske prioritetsområder  
 • Sagsbehandle og videreformidle UNESCO-sager til en bred kreds af danske myndigheder 
 • Varetage danske kandidaturer og valgspørgsmål, herunder kampagner samt stemmebytteaftaler 
 • Være tovholder på daglige sekretariatsopgaver, herunder videreudvikle delegationens sagsbehandlings- og arkiveringssystem 

Vi vil lægge vægt på, at du:

 • Har relevant videregående uddannelse med fokus på internationale forhold og stærke akademiske resultater, gerne kombineret med erfaring fra udlandsophold
 • Har et vist kendskab til FN-systemet, herunder reformspørgsmål og beslutningsprocesser, samt også gerne til den danske centraladministration og/eller danske civilsamfundsaktører
 • Har stærke interkulturelle kompetencer, og stræber efter personlig såvel som professionel udvikling, samt sætter pris på holdspil og værner om et rart arbejdsklima
 • Har interesse for og gerne erfaring med strategisk kommunikation og formidling på sociale medier

Derudover er det afgørende, at du:

 • Kan arbejde og løse opgaver selvstændigt
 • Har blik for hvornår og hvordan, du kan bidrage til en given opgaveløsning
 • Besidder stærke analytiske og operative evner
 • Har stærke skriftlige og mundtlige formidlingsevner
 • Har overblik og evne til at håndtere pressede og komplekse situationer
 • Kan formulere dig flydende både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk. Kendskab til fransk vil være en fordel

Vi kan til gengæld tilbyde:

Et spændende og multikulturelt arbejdsmiljø med masser af fart på og mange bolde i luften, men også med blik for kontinuerlig prioritering af opgaverne. 

Ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker som lokalansættelse i overensstemmelse med de for Ambassaden i Paris gældende regler og politikker. Lønnen fastlægges på grundlag af relevante kvalifikationer og erfaringer.

Ansøgning og rekrutteringsproces

Ansøgningen skal formuleres på dansk og sendes på mail til: malnie@um.dk. Følgende skal bilægges: CV, eksamensbeviser og evt. referencer. I e-mailens emnelinje skal du angive: ”UNESCO-medarbejder. Ansøgning. Dit navn.” Ansøgninger skal være delegationen i hænde senest den 15. november 2021

Delegationen ser mangfoldighed som en styrke og ønsker at beskæftige medarbejdere med forskellig baggrund. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 

Udvalgte kandidater vil blive kontaktet mhp. gennemførelse af interviews i perioden 1-10. december 2021.

Spørgsmål

Eventuelle forespørgsler om stillingen kan rettes til souschef Malene Nielsen, malnie@um.dk, tlf. +33 145682930/+33 685166461. 

 

 

 

Din annonce støtter kirken

Det koster 15 € / 110 DDK at annoncere gennem Den Danske Kirke.
Annoncen sendes via mail/post, og pengene betales kontant i kirken, sendes på en check eller overføres via netbank til: 

Frederikskirken, DDK i Paris
HSBC
IBAN:  FR76 3005 6006 8706 8771 8979 210
SWIFT:  CCFRFRPP

NB! Mærk overførslen "annonce til Den Danske Kirke", og send kopi af overførslen og annoncetekst til ungkontor@frederikskirkenparis.dk.