Stillinger i kirken

Ungdomsrådgiver til Den Danske Kirke

13. september

Danske Sømands- og Udlandskirker søger en ungdomsrådgiver, der vil bo og arbejde centralt i Paris fra den 1. januar 2020 for en toårig periode.

Arbejdet består i:

• Varetagelse af det alsidige ungdomsarbejde i den danske kirke i Paris, bl.a. med rådgivning til danske au pairs og (franske) værtsfamilier, samt generel vejledning af personlig eller praktisk karakter til au pairs, studerende og arbejdende unge før og under deres ophold i Paris 

• Opbygning af netværk for og med unge

• Planlægning og gennemførelse af kulturelle og sociale arrangementer, herunder ugentlige tirsdagsaftener for og med unge, diverse introarrangementer og to årlige udflugter

• Udvikling af aktiviteter for studerende, samt aktiviteter på tværs af generationer

• Koordinering af frivillige, bl.a. under kirkens årlige julebasar

• Informations- og kommunikationsarbejde med hjemmeside, kirkeblad, Facebook og Instagram

• Deltagelse i skoleaktiviteterne i kirken efter behov

• Deltagelse i kirkens almindelige arbejde, vagter, sekretæropgaver etc. 

Stillingen er: 

• En 32 timers stilling

• Af 2-års varighed

• Aflønnet med ca. 21.000 kr. pr. måned + pension

Vi tilbyder:

• En lille lejlighed i centrum af Paris i samme bygning som kirken til symbolsk husleje (bopælspligt)

• Gode arbejdsforhold i et team af ansatte og frivillige

• Mulighed for at sætte eget præg på stillingen

Vi forventer at du:

• Er en udadvendt, fleksibel, kreativ og initiativrig ung M/K, med gode fransk kundskaber, et godt organisationstalent samt IT-kundskaber.

• Har kendskab til arbejdet i en kirke og gerne erfaringer med ungdomsarbejde. 

• Ud over opgaverne som ungdomsrådgiver har mod på at påtage dig 3 ugentlige undervisningstimer i vores onsdagsskole for børn (aflønnes separat).

Der er flere informationer om Frederikskirken, om arbejdet og om aktiviteterne på kirkens hjemmeside: www.frederikskirkenparis.dk.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kirkens præst, Selma Ravn, mail: pastor@frederikskirkenparis.dk, tlf. 0033 1 42 56 12 84

Kirkens ungdomsrådgiver, Maria Ødgaard Dalum, mail: ungkontor@frederikskirkenparis.dk, tlf. 0033 9 51 13 82 31

Ansøgningsfrist: fredag 4. oktober 2019 kl. 12.00. 

Ansøgning inkl. CV og relevante dokumenter sendes til HR-sekretær Margareta Bærentzen på mab@dsuk.dk

For at ansøgningen kan sendes sikkert, anmodes først om et link til en kryptering på mab@dsuk.dk.

Samtaler forventes afholdt på Smallegade 47, Frederiksberg, tirsdag 29. oktober 2019.

Ophavsret: