Med ønske om en glædelig påske

Udgivet af Frederikskirken Paris, søn d. 12. apr 2020, kl. 11:00
Aktuelt

KRISTUS ER OPSTANDEN! HAN ER VIRKELIG OPSTANDEN! Ud af natten træder solen frem, til den glædeligste af alle opdagelser – graven er tom, lyset vinder over mørket, døden kan ikke holde livet tilbage. Denne påske ligner ingen andre. Det er kirkens største fest, men mange kirker verden over er lukkede, og gudstjenesterne lever kun elektronisk, optagede i tomme rum. Fællesskabet er sat på prøve, for hvordan kan vi være sammen når vi ikke er i samme rum, når vi ikke kan høre hinandens sang.

Det er trist at vi ikke skal dele glæden med hinanden, men det gør ikke glæden mindre. Opstandelsen er den bedste gave Gud har givet os. Livet bliver ægte frit, når dødens magt stækkes. Tilværelsens balancegang mod et mørkt og koldt endeligt lyses op af det håb opstandelsen kommer med, et håb om mening og nærvær og kærlighed.

Hvor ville jeg ønske at vi skulle fejre det sammen. Til lyden af de smukke og livsbekræftende påskesalmer. Her får I teksten til den vi plejer at indlede påskedag med…

Glædelig påske og Guds velsignelse!

Stat op, min sjæl, i morgengry! Lad søvn og sorg og frygt nu fly, lad al din klage blive borte, thi her er nyt fra dødens porte! O salig påskemorgenstund med guld i mund!

Afvæbnet nu og ødelagt for evig er al Helveds magt; thi han, som var af døden fangen, er med triumf af graven gangen. O salig påskemorgenstund med guld i mund!

Stands, dybe hjertesuk i løn! En morgenrøde himmelskøn sig hvælver over dem, som sove i sorten muld og under vove. O salig påskemorgenstund med guld i mund!

Syng, menighed, syng frydesang med ånderøst og hjerteklang, gak syngende din ven i møde, som kommer til dig fra de døde! O salig påskemorgenstund med guld i mund!

Kom, hjerte, med hvad dødt du har, hvad du med sorg til graven bar, gak med det alt til ham, som døde, men levende dig nu vil møde! O salig påskemorgenstund med guld i mund!

Guds Himmerige er jo dit; vent, hjerte, vent endnu kun lidt, da døden opslugt er til sejer, og evigt liv i alt du ejer. O salig påskemorgenstund med guld i mund!

Ophavsret: