Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling
Udgivet af Frederikskirken Paris, tor d. 12. mar 2020, kl. 12:09
Aktuelt

Indkaldelse til Frederikskirkens årlige generalforsamling. 

Klokken 11: Gudstjeneste

Klokken 12: Frokost

Klokken 13.30: Generalforsamling

Generalforsamlingen er offentlig, men kun medlemmer har stemmeret. 

Ud over årsberetningen ved formanden vil det reviderede regnskab for 2019 og budget for 2020 blive gennemgået. Ligeledes er det på generalforsamlingen, at vi vil vælge kirkerådets medlemmer.


Følgende kirkerådsmedlemmer er på valg:
Ulla Smidt (genopstiller)
Jens Jacobsen (genopstiller)
Christian Geertsen (genopstiller)

Suppleanter: Tina Lévêque og Marie Stefani 

Regnskab og vedtægter kan rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret

Dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Årsberetning ved formand
c) Årsberetning ved præst
d) Årsberetning ved ungdomsrådgiver
e) Regnskabsaflæggelse. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab samt forelæggelse af budget for det kommende regnskabsår
f) Drøftelse og godkendelse af beretning og regnskab
g) Valg til kirkerådet. Efter tur afgår 3 medlemmer. Valg af to suppleanter. Genvalg kan finde sted. Nye kandidater bedes melde sig skriftligt 14 dage inden generalforsamlingen
h) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være afleveret skriftligt 14 dage inden generalforsamlingen
i) Eventuelt